Waiting to hear – Odotan Että Kuulisin 12.5.2018, Musiikkitalo, Sonore

Waiting to Hear It
Vocal music from somewhere between the planned and the unknown

Merzi Rajala, kuva Henrik Kettunen, Cartina

 

Odotan että kuulisin
Laulua suunnitellun ja vielä tuntemattoman rajapinnasta

Konsertin nimi, Odotan että kuulisin, viittaa improvisoijan toiveeseen oppia olemaan totuudenmukainen ja rehellinen itselleen kussakin hetkessä, oppia olemaan tietämättä etukäteen, etsiä ja löytää, odottaa ja sitten kuulla – ja laulaa.

Suomalainen rytmimusiikin kuoronjohdon pioneeri Merzi Rajala on tutkinut maisterintyössään erilaisten improvisaatiometodien soveltuvuutta kollektiivisena työtapana kuoroissa ja lauluyhtyeissä. Tutkimuksen tavoitteena on ollut etsiä sekä pedagogisia että taiteellisia työvälineitä eri lähtökodista työskentelevien ryhmien käyttöön.

Odotan että kuulisin konsertti tuo tutkimusprosessin yleisön kuultavaksi.
Konsertti tarjoaa mahdollisuuden nähdä prosessissa käytettyjä ja sen myötä syntyneitä metodeja reaaliaikaisena tapahtumana, nauttia improvisoidusta vokaalimusiikista, sekä kuulla improvisaatioharjoitteiden myötä ryhmissä kollektiivisesti syntyneitä lauluja.

Lavalla Merzin kanssa esiintyvät tutkimukseen osallistuneet muusikot, laulukollektiivi, jonka jäsenet edustavat musiikillisesti laajaa esteettistä kirjoa, sekä kaksi Merzin kuoroista: Sibelius Akatemian Global Choir ja Suomalaisten musiikinopettajien naiskuoro Open Voice.

Global Choir, Sibelius Akatemia, Helsinki
Open Voice ensemble, Suomi

Merzi´s Masters:

Venla Blom
Kasheshi Makena
Vili Mustalampi
Arja Paju
Tero Pajunen
Merzi Rajala
Hannu Risku
Emma Salokoski

Waiting to Hear It
Vocal music from somewhere between the planned and the unknown

The title of the concert, Waiting to Hear It, refers to an improviser’s wish to learn how to be truthful and honest to yourself in the moment, how not know what is coming next, how to search and find and how to (patiently) wait until you hear it – before you sing.
In the final project of her Master’s degree in Global Music, Finnish rhythmic choir conducting pioneer Merzi Rajala explores the possibilities of different improvisation methods in collective artistic work with choirs and vocal ensembles. The objective is to discover new pedagogical and artistic tools for working with groups with different backgrounds. This final concert will be the audible result of her research.

Waiting to Hear It showcases the methods Merzi has studied in her project and created during the research process. The audience can enjoy live improvised music and a couple of ready-made vocal compositions collectively created by the groups during the research process.

In the concert, Merzi will share the stage with the research collective she has put together for this project with singers with different aesthetic musical backgrounds and as well as two of her own choirs: Sibelius Academy Global Choir and Open Voice female choir.

Global Choir, Sibelius Academy, Helsinki
Open Voice female choir, Finland

Merzi´s Masters:
Venla Blom
Kasheshi Makena
Vili Mustalampi
Arja Paju
Tero Pajunen
Merzi Rajala
Hannu Risku
Emma Salokoski

Helsinki, Music Houes, Sonore, 12.5.2018 at 19.00
FREE ENTRY!
WELCOME!